Sıkça Sorulan Sorular

Türkçe: 
Tüm MMORPG oyunları için Logo, Facebook Set (Profil ve Kapak Fotoğrafı), Tanıtım Konusu, Paylaşım Görselleri, Paylaş Kazan, Launcher ve daha fazlasını tamamen ” Size Özgün ” olarak tasarlıyoruz ve sizlere sunuyoruz.

Peki sunumu nasıl yapıyoruz?
Websitemizde size ait bir sayfa oluşturuyoruz. Yapılan tasarımın bitmiş veya bitmemiş halini sizin için oluşturduğumuz bu sayfanın içine aktarıyoruz ve sizlere sunmuş oluyoruz. Bu sunum sonunda beğenmediğiniz takdirde 2 Adet daha görsel tasarlayarak sizlere sunmuş bulunuyoruz. Yani toplamda 3 adet tasarım sunmuş bulunup tekrar beğenmeme durumunda yapılan işlemin ücretinden %30 unu kesip kalan ücretin tamamını sizlere geri gönderiyoruz.

English:

For all MMORPG games, we design and present the Logo, Facebook Set (Profile and Cover Photo), Promotional Subject, Sharing Images, Share Win, Launcher and more as “Original for You”.

So how do we make the presentation?
We create a page for you on our website. We transfer the finished or unfinished version of the design to this page we have created for you and present it to you. If you don’t like it at the end of this presentation, we have designed 2 more images and presented them to you. In other words, we have submitted 3 designs in total and if you do not like it again, we deduct 30% of the transaction fee and send the remaining fee back to you.


Türkçe:
Destan Graphic olarak,

Oyun tasarımları için;
Logo tasarımı, duyuru görselleri, etkinlik görselleri, reklam görselleri, çekiliş görselleri vb.
Oyun içi olarak : Launcher, loading ekranları, icon tasarımları, ui tasarımları vb.
Kurumsal tasarımlar için;
Logo, Kartvizit tasarımı yapmaktayız.

English:

As Epic Graphics,

For game designs;
Logo design, announcement images, event images, advertisement images, lottery images, etc.
As a game: Launcher, loading screens, icon designs, ui designs etc.
For corporate designs;
We design logo, business card.

Türkçe:
Web sitemizde sizin için bir sayfa oluşturuyoruz. Tasarımın bitmiş ya da bitmemiş halini sizler için oluşturduğumuz bu sayfaya aktarıyoruz ve bu sayfadan tasarımlarınızı rahatça inceleyebiliyorsunuz.

English:
We create a page for you on our website. We transfer the finished or unfinished version of the design to this page we have created for you, and you can easily examine your designs from this page.

Türkçe:
Logo Revizesi :

2 Adet Revize hakkınız bulunmaktadır. Logo içerisinde revize hakkında, eğer logo komple revize yapılacaksa, eski logo’ya geri dönüşüm sağlayamıyoruz. Fakat logo üzerinde revize yapılacaksa logonuzun eski halini geri dönüşüm sağlayabiliyorsunuz.
Diğer görseller üzerinde ise 2 adet revize hakkınız bulunmaktadır.

English:
Logo Revision:
You have 2 revision rights. Regarding the revision of the logo, if the logo is to be completely revised, we cannot recycle the old logo. However, if the logo will be revised, you can recycle the old version of your logo.
You have 2 revision rights on other images.

Türkçe:
Tasarımları onayladıysanız ve biz teslim ettik ise, bunları değiştirmek için ekstra bir ücret ödemeniz gerekecektir.
Çünkü biz tasarlayıp size sunduğumuzda, onay vermeniz ve tasarımı istemeniz halinde o tasarım o an için bitmiş sayılır ve tasarım tamamlanmış olarak gösterildikten sonra size gönderilir.

English:
If you have approved the designs and we have delivered them, you will have to pay an extra fee for us to modify them.
Because when we design and present it to you, if you give your approval and want the design, that design is deemed to be finished for the moment and the design is sent to you after being shown as completed.

Türkçe:
Çalışma sırasında paket iptali durumunda, ilk tasarım yapılırken paket iptali olursa eğer yapılan tasarımın ücreti’nden %30’unu alıp kalan ücreti sizlere gönderiyoruz. Fakat ilk tasarım bitip tasarımlar ilerlemişken paket iptali durumunda bütün indirimler iptal olup normal fiyatlandırma üzerinden değerlendirilip kalan tasarımların ücreti gönderilir.

English:
In case of package cancellation during the work, if the package is canceled while the first design is being made, we take 30% of the design fee and send the remaining fee to you. However, in case of package cancellation while the first design is finished and the designs are progressing, all discounts are canceled and evaluated over normal pricing and the cost of the remaining designs is sent.

Türkçe:
Yurtiçindeki müşterimiz banka hesaplarımız üzerinden ödemelerini yapabilir.
Yurtdışında ki müşterilerimiz ise Transferwise veya Swift üzerinden verdiğimiz bilgiler ile ödemeleri gerçekleştirebilir.

NOT: € üzerinden çalıştığımız için yurtiçinden ödeme yapmak isteyen müşterimiz nasıl ödeme yapabilicekleri konusunda zorlanıyor. Bu konuda ise € değeri üzerinden TL olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

English:

Our domestic customers can make their payments through our bank accounts.
Our customers abroad can make payments with the information we provide via Transferwise or Swift.

NOTE: Since we are working on €, our customer who wants to pay domestically has difficulties in terms of how they can pay. In this regard, you can make your payments in TL over the value of €.

Türkçe:
Sadece mmorpg oyunları üzerine tasarımlar yapmıyoruz mmorpg oyunları dışında tüm oyunlar üzerine de tasarımlar yapıyoruz.
Extra olarak ise Kurumsal tasarımlar yapıyoruz.

English:
We do not only design on mmorpg games, we also design on all games except mmorpg games.
As Extra, we make corporate designs.